Centrinė leidinių
duomenų bazė
Prisijungimo vardas
Slaptažodis
Prisijungimui naudokite duomenis, kuriais jungiatės prie leidyklos kompiuterio. Atkreipkite dėmesį ar teisingai įvedate didžiąsias ir mažąsias raides.

Visais klausimais kreipkitės el. paštu info@cdb.knyguklubas.lt